عالی          متوسط         کم

اورانوس

گرانیت

MDF

مقاومت در برابر لکه
مقاومت در برابر لب پر
مقاومت در برابر خش
مقاومت در برابر شکستگی
مقاومت در برابر مواد شوینده
مقاومت در برابر میکروب و باکتری
تنوع در اجرا
قابلیت خم شوندگی
نصب آسان
اجرای کار یک دست
ترکیبات رنگی
طول
شفافیت و براقیت
برش پذیری آسان
قابلیت ترمیم
نگهداری آسان

اورانوس

کپی چینی

برند جهانی

قیمت
کیفیت
پایبندی به تحریم
پاسخگویی
عدم وابستگی ارز
حضور مداوم
اطمینان برند
جلوگیری خروج ارز
اقتصاد مقاومتی